Onder warmteoverdragende olie verstaan we een dunne vloeistof die een hoge warmte overdracht kan realiseren.

Aan dit soort thermische vloeistoffen of thermische oliën worden zeer hoge eisen gesteld.

Eisen op het gebied van warmteoverdracht, viscositeit, chemische stabiliteit, dampspanning, dichtheid, warmtecapaciteit, vloeistof enthalpy, thermische conductiviteit, corrosie werende eigenschappen, en nog tal van andere kwaliteiten zijn nodig om een goed functionerende thermische olie samen te stellen.

Voor de vele verschillende eigenschappen kunt u op onze producten pagina kijken. Er zijn diverse selectie mogelijkheden voor een juiste keuze. Lees ook alle thermische olie informatie in onze blog ‘Thermische olie informatie: alles wat u moet weten‘.