Het verwijderen van vuil, cokes en aanslag van uw thermische systeem is vrijwel net zo makkelijk geworden als het schoonmaken van uw auto radiator.

Bij ernstig vervuilde thermische systemen, veelal veroorzaakt door het gebruik van een verkeerde thermische vloeistof is warmteoverdracht-efficiëntie niet meer op het gewenst niveau en kan de veiligheid van zo’n installatie ernstig in geding zijn. Met name instrumentatie leidingen kunnen verstopt raken met alle gevolgen van dien.

Voor elke thermische installatie die vervuild is, maken wij een plan van aanpak om uiteindelijk tot een geheel schoon systeem te komen waarbij de warmteoverdracht weer optimaal is en optimaal blijft.

Dit plan van aanpak is geheel afhankelijk of de installatie uit productie kan worden genomen of niet. In bijna alle gevallen is het onmogelijk om de installatie stil te leggen voor productie.

Bij het stilleggen van de productie kunnen we gedurende een bepaalde tijd de installatie spoelen met onze spoelolie .

Voordelen:

  • Lost vastzittende deeltjes, aanslag en andere vervuiling op.
  • Spoelt in één, snelle, gemakkelijke behandeling, die echter wel meerdere
    dagen kan duren en is afhankelijk van de ernst van de vervuiling.
  • Voorkomt meerdere noodzakelijke spoelingen. Kan gebruikt worden met HTF-vloeistoffen.
  • Systeem kan direct na spoeling gevuld worden met nieuwe thermische olie en in gebruik worden genomen.

Indien de productie niet kan worden stilgelegd, wordt aan de hand van een chemische analyse een speciaal plan van aanpak gemaakt dat uit verschillende stappen bestaat.

In de regel wordt dan gecontroleerd gespoeld tijdens de productie met een thermische vloeistof die een zeer hoog oplossend vermogen bevat.

Deze aanpak dient goed gemonitord te worden om te voorkomen dat het loskomende vuil meerdere problemen gaat veroorzaken.

Ons bedrijf heeft decennialang ervaring met het reinigen van vervuilde thermische installaties. Lees ook alle thermische olie informatie in onze blog ‘Thermische olie informatie: alles wat u moet weten‘.

Voor meer informatie neemt u direct contact op met onze servicedesk via [email protected]