Proces warmte overdracht van hoge kwaliteit is uiterst belangrijk bij nagenoeg alle proces gerelateerde industriële ondernemingen.

Dit zijn in de regel bedrijven die vol continue werken en waarbij 365 dagen per jaar een grote tot zeer grote hoeveelheid warmte nodig is om de processen van de benodigde warmte te voorzien. Meer hierover treft u ook in de blog ‘Thermische olie informatie: alles wat u moet weten‘.

Enkele voorbeelden van dit soorten bedrijven zijn de chemische, petrochemische, farmaceutische industrieën. Metaal, houtpoeder (MDF) producenten, maar ook industriële en ambachtelijke bakkerijen en tal van andere voedselproducenten die gebruik maken van een thermisch systeem of systemen.

In de regel moet de proceswarmte zeer goed geregeld kunnen worden met een nauwkeurigheid van 1ºC of soms zelfs minder.

Goed ontworpen thermische systemen kunnen hieraan voldoen en worden heden ten dage dan ook veelvuldig toegepast.

Afhankelijk van de vereiste temperatuur zijn verschillende warmteoverdracht media ter beschikking en kunnen daar thermische installaties voor ontworpen worden.

Wij kunnen de ingenieursbureaus en fabrikant van dit soort installaties van advies dienen in het ontwerp stadium ten einde mede zorg te dragen voor het succes van
een goed, functioneel en efficiënt renderende thermische installatie.