Lekkage MONITORING met fluorescerende koelvloeistoffen

Koelvloeistoffen op basis van siliconenolie worden gebruikt in tal van gevoelige productieprocessen in de farmaceutische en de voedingsmiddelenindustrie.

Met name op deze gebieden moeten vooraf strikte voorzorgsmaatregelen worden genomen met betrekking tot verontreinigingen van de vervaardigde producten. Helaas is het in de meeste gevallen moeilijk om lekken in systemen op te sporen, omdat de gebruikte vloeistoffen helder en kleurloos zijn.

Als oplossing voor dit probleem biedt FRAGOL AG nu verschillende koelvloeistoffen voor eenvoudige lekbewaking uit de FRAGOLTHERM® reeks, die een fluorescerende UV kleurstof bevatten. Door de hoge luminantie worden zelfs de kleinste lekken in het koelsysteem zichtbaar onder UV-licht.

FRAGOLTHERM® F-12 F is bij uitstek geschikt voor het verwarmen/koelen van processen die ook bedrijfspunten in het lage temperatuurbereik vereisen. Typische toepassingsgebieden zijn: Farmaceutische industrie, klimaatkamers.

FRAGOLTHERM® F-12 F heeft een lage viscositeit in het lage-temperatuurgebied met tegelijk een hoge thermische stabiliteit en kan daarom worden gebruikt in drukloze systemen in het temperatuurbereik tussen -85 °C en 194 °C. In drukloze systemen kan FRAGOLTHERM® F-12 F worden gebruikt voor verwarmings-/koelingsprocessen die bedrijfspunten in het lage-temperatuurgebied vereisen. In systemen onder druk kan de maximumtemperatuur van het debiet worden verhoogd tot 230 °C. De temperatuur van de folie bij het verwarmingselement mag niet hoger zijn dan 245 °C.

Bij gebruik in hoge temperatuurbereiken wordt aanbevolen het expansievat met stikstof te omhullen om voortijdige veroudering door oxidatie te voorkomen.

We always have a solution for you!