MOBILTHERM® 610 - Rodun International B.V.

MOBILTHERM® 610

MOBILTHERM® 610

Mobiltherm® warmteoverdracht oliën mogen niet gemengd worden met andere oliën, omdat dit de uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit kan aantasten, wat kan leiden tot een verandering van andere eigenschappen en de analyses voor het bepalen van de levensduur van de olie kan bemoeilijken.

    Request a quote Download MSDS Sheet Download Brochure

Beschrijving

Mobiltherm® 610: Gesloten systemen (tot 315º C), Open systemen (tot 250℃)

Mobiltherm® warmteoverdracht oliën mogen niet gemengd worden met andere oliën, omdat dit de uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit kan aantasten, wat kan leiden tot een verandering van andere eigenschappen en de analyses voor het bepalen van de levensduur van de olie kan bemoeilijken.
Indien de olie boven de aanbevolen bedrijfstemperatuur wordt gebruikt, kan zich een gasbel vormen, tenzij de apparatuur ontworpen is om bij een hogere temperatuur te werken door drukverhoging met een inert gas zoals stikstof.
Bij hogere temperaturen wordt de levensduur van de olie verkort omdat de thermische degradatie aanzienlijk toeneemt naarmate de temperatuur boven de aanbevolen grenswaarde stijgt. In een goed ontworpen installatie moet de temperatuur van de oliefilm in het verwarmingselement ongeveer 15°C tot 30°C boven de bulktemperatuur van de olie worden gehouden. Hogere temperaturen verkorten de levensduur van de olie en kunnen leiden tot slib- en cokesvorming die de warmteoverdracht kan belemmeren.

Zoals met andere minerale oliën, mogen Mobiltherm® warmteoverdracht oliën alleen gebruikt worden in systemen uitgerust met een circulatiepomp. Systemen waarin alleen convectie de olie verplaatst zorgen niet voor voldoende stroming om plaatselijke oververhitting en snelle olieveroudering te voorkomen. Bovendien worden deze oliën niet aanbevolen voor gebruik in open installaties waar de hete olie in direct contact met de lucht staat.

Ga naar de bovenkant