FRAGOLTHERM® X-400-A (ANTIGAMENTE FRAGOLTHERM® X-BF) - Rodun International B.V.